Szybko zaczęłam odkrywać świat na własną rękę. Zdałam sobie sprawę, że planowanie i organizowanie własnych wypraw oraz podróżowanie z plecakiem daje mi najwięcej satysfakcji. Lubię układać własne programy i w trakcie podróży odpowiednio je modyfikować. Ruch i poznawanie przedkładam nad wygodę i luksus. Innymi słowy, jestem zwolenniczką wypraw trampingowych.

Solidny rekonesans jest dla mnie podstawą wyprawy – kiedy planuję swoje wyjazdy pochłania mnie świat przewodników, reportaży, książek i blogów podróżniczych, a czekająca na mnie rzeczywistość przybiera konkretne kształty i staje się bardziej przyjazna. Zawsze opracowuję bogaty, zróżnicowany program wyprawy, uwzględniający zainteresowania i oczekiwania uczestników. Opracowuję też plan B, żeby łatwiej było dostosowywać przygotowane warianty do rozwoju sytuacji na miejscu.

W kontaktach z mieszkańcami odwiedzanych miejsc staram się poznać świat ich kultury, tradycji i wartości. Próbuję poznać codzienne życie w odkrywanych przez mnie zakątkach świata. Mieszkanie z ludźmi z najróżniejszych zakątków świata uwrażliwiły mnie na różne sposoby myślenia i zachowania przedstawicieli innych kultur i wyznań. Otwartość na drugiego człowieka oraz znajomość trzech języków obcych ułatwia bezpośrednią rozmowę, a ciekawostki odkryte dzięki uprzejmości miejscowych czynią każdy wyjazd pełniejszym.

Ciekawość lokalnych „smaczków” sprawia, że wybieram przemieszczanie się lokalnymi środkami transportu, jedzenie w miejscowych barach, zakupy na targowiskach i jeżeli to możliwe noclegi u miejscowych rodzin. Taki sposób „zanurzenia się” w nową rzeczywistość pozwala najbardziej poczuć klimat danego miejsca – lepiej zrozumieć codzienność mieszkańców oraz inaczej spojrzeć na zwiedzane zabytki i otaczającą przyrodę, a także dotrzeć do atrakcji niewidocznych na pierwszy rzut oka.

Podstawą sukcesu każdej wyprawy jest umiejętne połączenie dobrej organizacji ze spontanicznością, odwagi z rozwagą, aktywności z odpoczynkiem. Tramping wymaga pewnej mobilizacji, ale daje możliwość prawdziwego poznania odwiedzanego miejsca, a to jest dla mnie nadrzędny cel każdego wyjazdu.

+48 507 785 602